• Мейн Куун Котенца / Maine Coon Kittens

  • Ние сме монопороден развъдник Galkin Coon за Мейн Кууни. Имаме само Мейн Кууни.

   Нашите котенца са изпратени за разплод в много страни по света: САЩ, Аржентина, Бразилия, Китай, Тайван, Япония, Турция, Англия, Русия и почти цяла Европа.

   Почти всички котки имат титли. 4 наши котки станаха Световни Шампиони.

   Нашата програма е Golden and Shaded kittens.

   До четиримесечна възраст всички котенца са в нашия развъдник. Всички котенца са с родословие, международен ветеринарен паспорт, микрочип и всички ваксини.

   Ако взимате котенце за домашен любимец, тези котенца ще бъдат кастрирани.

   Всички родители имат отрицателен генетичен тест за HCM, PKdef и SMA.

   Ние винаги поддържаме добри отношения с новите собственици на нашите котенца.

   Ако се интересувате от добри и качествени котенца Мейн Куун, винаги можете да се свържете с нашия Развъдник / Развъдник Galkin Coon.

    

   Нашата фейсбук страница: www.facebook.com/galia.lysenko

   Viber / WhatsАpp:  + 359 899 820199 /  + 359 898 528828
  •  

  • We are a monobreed Maine Coon cattery - Galkin Coon Cattery. We have only Maine Coons.

   Our kittens have been sent for breeding to many countries around the world: USA, Argentina, Brazil, China, Taiwan, Japan, Turkey, England, Russia and almost all over Europe.

   Almost all cats have titles. 4 of our cats became World Champions.

   Our program is Golden and Shaded kittens.

   Until Four months old, all kittens are in our cattery. All kittens have a pedigree, an international veterinary passport, a microchip and all vaccines.

   If you buy a kitten as a Pet, these kittens will be neutered.

   All parents have a negative genetic test for HCM, PKdef and SMA.

   We always maintain good relations with the new owners of our kittens.

   If you are interested in good and qualitative Maine Coon kittens, you can always contact our Cattery / Galkin Coon Cattery.

    

   Our Facebook page: www.facebook.com/galia.lysenko

   Viber / WhatsАpp:  + 359 899 820199 /  + 359 898 528828

  •  

  • Мы монопородный питомник породы Мейн Куун. У нас только Мейн Куны.

   Наши котята были отправлены в разведение во многие страны мира : США, Аргентина, Бразилия, Китай, Тайвань, Япония, Турция, Англия, Россия и почти во всей Европе.

   Почти все коты имеют титулы. 4 наших питомца стали Чемпионы мира.

   Наша программа – это Золотые и Шадед котята.

   До Четырех месяцев все котята находятся в нашем питомнике. У всех котят есть родословная, международный ветеринарный паспорт, микрочип и все вакцины.

   В качестве Домашний Любимец, все котята будут кастрированы.

   Все родители имеют отрицательный геннетический тест на HCM; PKdef и SMA.

   Мы всегда поддерживаем хорошие отношения с новыми зяивами наших котят.

   Если вас интересуют хорошие и качественные котята Мейн Куун, вы всегда можете обратиться в наш Питомник / Galkin Coon Cattery.

   Наша страница в Фейсбуке: www.facebook.com/galia.lysenko

   Viber / WhatsАpp:  + 359 899 820199 /  + 359 898 528828